SPOROČILO ZA MEDIJE PO POSVETU KOALICIJE SOLIDARNIH: SLOVENIJA, ZDAJ (IN TUKAJ?)!

SPOROČILO ZA MEDIJE PO POSVETU KOALICIJE SOLIDARNIH: SLOVENIJA, ZDAJ (IN TUKAJ?)!

Na tej povezavi si lahko ogledate posnetek celotnega današnjega posveta Koalicije solidarnih. Spodaj pa si lahko preberete nekaj izjav iz posveta ter začrtane smernice delovanja Koalicije solidarnih na tem področju.

O ustavnih spremembah referendumske ureditve
Marko Kržan (Delavsko-punkerska univerza): »Stališča Koalicije solidarnih glede predlaganega ustavnega omejevanja referendumov v Sloveniji so naslednja: ustavna prepoved referendumov o zakonih o davkih, carinah in drugih obveznih dajatvah je nedopustna, saj številni taki zakoni (npr. o pokojninskem sistemu) določajo tudi socialno državo, hkrati pa bi onemogočali soodločanje ljudi o obdavčitvi; prav tako nedopustna je ustavna prepoved referendumov o mednarodnih pogodbah, saj se neoliberalna politika zadnja desetletja vse bolj poslužuje ravno takega vsiljevanja zase ugodnih družbenih sprememb; koalicija prav tako nasprotuje uvajanju 20-odstotne kvote vseh volilnih upravičencev za uspeh zavrnitvenega referenduma in odpravi vezanosti državnega zbora na rezultat referenduma.«
Igor Vuksanović (sicer svetovalec ustavnega sodišča): »To, kar se dela tukaj in zdaj, je pravzaprav globoko politično. Želi se preprečiti ljudem, da bi uveljavili drugačen odgovor na krizo, kot ga narekujejo elite. To je edini namen teh sprememb. Čaka nas obdobje pet, deset, petnajstih let razdolževanja, očitno so se na visoki ravni odločili, da bodo zasebne dolgove pretvorili v javne in da bodo javne dolgove odplačali s krčenjem socialnih in drugih izdatkov«.

O vnosu fiskalnega pravila v ustavo RS
Andreja Poje (Zveza svobodnih sindikatov Slovenije): »Imamo že kar nekaj fiskalnih pravil. Pokojninska blagajna ne more imeti primanjkljaja, avtomatično se pokriva iz proračuna, zdravstvena blagajna se ne more zadolževati. Hkrati bi opozorila na to, da že zakon o javnih financah že od leta 1999 definira, da mora biti proračun uravnotežen med prihodki in izdatki.«
Jože Mencinger (Ekonomski inštitut pravne fakultete Univerze v Ljubljani): »Grčijo so v štirih letih z reševanjem uničili. S Slovenijo je ukvarjajo predvsem zato, ker se da tu še nekaj zaslužiti. Estonija ustvarja presežek in je najmanj zadolžena, vendar je to zato, ker je že vse razprodala. Ko bo to storila Slovenija, jo bodo mednarodni finančni trgi hvalili. Strukturni primanjkljaj ne sodi v ustavo, o tem lahko zaradi različne metodologije izračunavanja pišejo učbeniki in članki. Mnogi, ki to zlato pravilo promovirajo, pravzaprav ne razumejo kaj počnejo, gre za nepremišljeno ravnanje.«
Igor Vuksanovič: »Fiskalno pravilo ustava že vsebuje, implicitno in eksplicitno, zato ni potrebno, da ga vanjo še posebej zapisujemo. Ta težnja gre v kontekst s spremembo referendumske ureditve. Ustava naj bi bila vrednostno nevtralna, ekonomske doktrine načeloma vanjo ne sodijo, ampak le vrednote o katerih obstaja širok družbeni konsenz. Pri predlagani ustavni spremembi je zaznati aroganco odločevalcev. Gre za depolitizacijo javnih financ, saj se odločanje o tem prepušča neki kasti.«

Kaj storiti?
Koalicija solidarnih poziva javnost k aktivaciji proti težnjam politikov za spremembe ustave glede referendumske ureditve in fiskalnega pravila, s čimer bi politikom dali jasno sporočilo, da se z njimi ne strinjamo. To bo tudi izhodišče za nadaljnje delovanje Koalicije. Glavna sporočila današnjega posveta so v skladu s tem torej naslednja: prav zaradi krize potrebujemo več neposredne demokracije, zato nasprotujemo spremembam ustave, ki bi pomenile manj pravic državljanov. Do spremembe ustave je treba priti s široko razpravo in posvetovanjem, dosedanji postopek pa je bil izrazito nedemokratičen. Državljanke in državljane pozivamo naj svoja stališča do tega izrazijo na naslednjem shodu vseslovenske vstaje, ki bo 27. aprila, poslanke in poslance pa pozivamo naj izvedejo vse postopke za izvedbo referenduma o referendumskih spremembah ustave. Ostro nasprotujemo zapisu fiskalnega pravila v ustavo, saj bo to neposredno poseglo v socialno državo, ki je prav tako ustavna kategorija. Fiskalni pakt, katerega del je fiskalno pravilo, je že del veljavnega prava, zato njegov vnos v ustavo služi le omejevanju referenduma in krčenju pogajalske pozicije socialnih partnerjev.
V Koaliciji solidarnih obenem poudarjamo, da so ekstremni varčevalni ukrepi zgrešen koncept, kar so javno priznale že institucije, ki so ga sprva promovirale.

V imenu Koalicije solidarnih:
Goran Lukič
Izvršni sekretar ZSSS za politike zaposlovanja, migracije in odnose z javnostmi
E: goran.lukic@sindikat-zsss.si
M: +386 31 517 201

Koalicija solidarnih je združenje civilnodružbenih organizacij, v katerem so me drugim Asociacija, društvo nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in umetnosti, Dijaška organizacija Slovenije, Delavsko-punkerska univerza (DPU), Gibanje za dostojno delo in socialno družbo, Gibanje za ohranitev in izboljšanje javnega zdravstva, KOKS – Koordinacijski odbor kulture Slovenije, KNSS Neodvisnost – Konfederacija novih sindikatov Slovenije, Konfederacija sindikatov javnega sektorja (KSJS), Nacionalni forum humanitarnih organizacij Slovenije (NFHOS), Študentska organizacija Slovenije (ŠOS), Študentska iskra ter Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS).