Monthly Archives: June 2014

1 evro investiran v kulturo jih vrne 7

Arts ‘contributes £7 to GDP for every £1 subsidised’, report finds
The Arts Council has responded to Maria Miller’s call for an “economic argument” for funding, publishing a report claiming the arts sector makes a £7 contribution to GDP for every £1 of government subsidy.
Maria Miller, Secretary of State for Culture, Media and Sport.
Maria Miller, Secretary of State for Culture, Media and Sport. Photo: EPA
Hannah Furness By Hannah Furness7:00AM BST 07 May 2013 Comments7 Comments
The Arts Council, which plans to distribute £2 billion of government and lottery funding to organisations across the UK before 2015, has argued the culture industry is an “undeniably vibrant sector”, which provides “impressive” returns on investment.
It has today published an independent economic analysis, which found the sector currently makes up 0.4 per cent of GDP compared with just 0.1 per cent of investment.
While it does not make a causal link, it found that for every £1 of subsidy provided to the arts and culture industry, the sector made a £7 contribution to GDP.
This, the report found, was a higher return than that by the health, wholesale and retail industries, with a turnover of £12.8 billion.
Alan Davey, chief executive of Arts Council England, today hailed the findings, saying the industry could now “confidently confirm the impressive scale of the arts and culture industry and its distinctive strengths and contribution”.
Related Articles
Are festivals killing regional theatre? 10 May 2013
Lloyd Webber’s £4m restoration of Theatre Royal, Drury Lane 15 May 2013
Maria Miller tells arts world to show how it is boosting the economy 24 Apr 2013
‘People will work hard for a country that produces great art’ 29 Apr 2013

Angleški Arts Council neuspešno prepričuje konservativno ministrico za kulturo o tem, danes že splošno znanem dejstvu. Pri tem so enako neuspešni kot smo mi že vseh 23 dolgih let slovenske neodvisnosti. Šparanje je prtveč omamna misel za možgane, ki ne zmorejo misliti onkraj gospodinjske logike kot edinega instrumenta gospodarske politike.

Cut arts funding ‘at our peril’ 25 Apr 2013
If you want another War Horse… 24 Apr 2013
Russian Art Week: cultural treasures on show and for sale RBTH
The report follows a call from culture secretary Maria Miller for the arts sector to make an “economic argument” for its continued funding ahead of a spending review.
Speaking to an audience of museum, theatre and gallery directors last month, she said: “I know this will not be to everyone’s taste but in an age of austerity, when times are tough and money is tight, our focus must be on culture’s economic impact.”

The Department for Culture, Media and Sport last year outlined a 30 per cent cut in grant aid for the Arts Council from £452 million to £350 million by 2014/15.
The new study, by the Centre for Economics and Business Research, used data from the Office of National Statistics to calculate revenues, costs of production and “value-added” across the arts, including theatre, dance, literature, visual arts, music and museums.
It found businesses in the arts and culture sector generated an aggregate turnover of £12.4bn in 2011, with £856m of that coming from tourism alone.
The sector supports 110,600 full-time employees across UK, with £1 paid in salaries returning £2.01 in the wider economy.
The report also highlighted the importance of investment on communities, and suggested the arts help to boost national productivity by developing “critical thinking”, “creative problem-solving” and communication.
Mr Davey said of the sector: “It is an undeniably vibrant sector with strong links to the wider economy and a key part of our economic future.”
Follow Telegraph Art on Twitter

Poziv KOKSa ob volitvah 2014

KOKS

Koordinacijski odbor kulture Slovenije        http://www.koks.si/o-nas

Tomšičeva 12

041 833 139, zdruzenjekoks@gmail.com  Ljubljana, 23. junija 2014

Poziv medijem in političnim akterjem.

 

KOKS ob volitvah 2014: Za človeka, demokracijo in razvojni preboj

Iztrgajmo državo iz rok mafije!

 

Pozivamo medije, da kandidate na volitvah dosledno in neizprosno pritiskajo ob steno, dokler se ne bodo opredelili do mafijske, tj. sistemske korupcije v državi in do razlogov zanjo. Predvsem se morajo kandidati opredeliti do svoje odgovornosti za propad Slovenije. S strogo profesionalnim delom lahko mediji odigrajo odločilno vlogo pri sanaciji trojne krize v Sloveniji. Poročevalci in komentatorji imajo res težko nalogo ko se morajo izmikati pritiskom »spindoktorjev«, ki zahtevajo zastonj promocijo za svoje kliente in njihove politične prevare, do ključnih in za državo usodnih dogodkov in akterjev, kar je vzrok, da se delovanje medijev spreminja v resničnostni šou glavnih akterjev na področju politike. A prav od teh akterjev je nujno potrebno izsiliti tiste informacije, ki bodo volivcem omogočale kakovostno odločanje na volitvah.  Zato pozivamo medijske hiše in novinarje,  poštene posameznike in stranke, nove in stare, naj poskrbijo, da nas v predvolilni kampanji ne bodo ponovno konsenzualno poniževali z neokusnim in vsebinsko praznim ameriškim volilnim cirkusom (golažem). Imenovanje vodstva KPK-ja in izsiljeni datum volitev zadostujeta!) Skratka, zahtevamo ostra soočenja o usodnih problemih države!

 

Ocenjujemo, da je trojna kriza v slovenski družbi, ki je povzročila naše zaostajanje in nazadovanje v primerjavi z drugimi, predvsem kulturna. Naša demokratična kultura je daleč pod razvitostjo gospodarstva in družbe v celoti. Prav to neskladje preprečuje, da bi postali učinkovita, tehnološko visoko razvita in napredna družba. Opravek imamo z arhaično kulturo odnosov med politično elito in ljudstvom, saj smo se po osamosvojitvi znašli v predmoderni, starojugoslovanski, če ne staroavstrijski provincialni politični formi mentis.

 

Naša duhovna, politična in gospodarska kriza ima iste korenine: nespoštovanje drugega, cinizem in manipulacija »elit« z državljani, s tistimi, ki naj bi jim izvoljene kot »elite« (civil servants) služile. Posledica je razkroj države kot poglavitnega orodja za uveljavljanje in zaščito skupnega, da, nacionalnega (!) interesa. Vse v imenu neoliberalizma in globalizacije, ki sta se že zdavnaj izkazala za pot v globalno katastrofo.

 

Želeli smo se približati Švici in skandinavskim državam, pa smo se znašli v družbi demokratično deficitarnih, kot so Ukrajina, Bolgarija, Albanija, Romunija … Nočemo razumeti, da so Skandinavci in Švicarji uspešni, ker so kot posamezniki in kot družba globoko demokratični in znajo strateško zaščititi in razvijati svoje nacionalne interese.

 

Stanja naše demokracije ne kaže zgolj sistemska korupcija, ampak tudi volitve sredi poletja, kar si, kot vemo, lahko privoščijo zgolj demokratično nerazvite države. Razlog je pomanjkanje demokratične tradicije. O poraznem stanju demokratične kulture pričajo predsednikovo nastavljanje vodstva KPK-ja, lokalni populistični avtokrati, mafijske študentske združbe, mafijski odnosi znotraj nekaterih univerz, mafijski paraziti v zdravstvu, pravu, energetiki, transportu, založništvu in publicistiki, Cerkvi in drugod. O tem pričajo ministri, ki redno vstopajo v politiko zaradi lastnih gospodarskih interesov. O kilavi demokraciji priča odsotnost prodornih in kritičnih novinarjev, pokončnih javnih intelektualcev, pričajo pasivne in oblásti servilne strokovne elite, humanisti, družboslovci, pravniki, ekonomisti, ki ne ravnajo v skladu s svojo odgovornostjo, ki jim jo nalaga položaj elit. O politični – beri demokratični – nezrelosti priča nesposobnost alternativne, postvstajniške politike, ki ji svojih kot jajce jajcu podobnih programov ne uspe niti povezati, kaj šele združiti v učinkovito politično silo.

 

»Elite« za takšno stanje ne morejo valiti krivde na državljane, na ljudstvo, češ da ima tako vlado, kakršno si zasluži. Ne, prav »elite« same, politične, strokovne, gospodarske in duhovne, nosijo največji del odgovornosti. »Elite« so predvsem pasivne in zato neodgovorne. »Elite« so tiste, ki se zaradi konformizma in zaščite svojih položajev in lagodnosti ne izpostavijo, ko se soočajo s korupcijo, zavajanji in lažmi in škodljivim, nekakovostnim delom in tega niti ne poskušajo preprečiti. Za naše stanje so krivi profesorji, ki skrbijo zgolj za svoje kariere, umetniki, ki jih zanima zgolj lastna uspešnost, gospodarstveniki, ki jih skrbi edino zmanjševanje stroškov dela, inženirji, ki ne vidijo onkraj tehnike, ekonomisti, ki dogmo prodajajo za stroko, novinarji, ki podležejo populizmu trga,  Cerkev, ki se politično angažira zaradi kapitalskih interesov in je zato pripravljena netiti jalove ideološke spore, predvsem pa pravniki, ki služijo na problemih, ki jih z neživljenjsko, protislovno in pogosto kaotično in včasih debilno zakonodajo ustvarjajo sami. Seveda pa so najbolj odgovorni politiki, ki vsevprek sklepajo kravje kupčije in tako pospešujejo razraščanje in krepitev sistemske korupcije.

 

Ne moremo si več zatiskati oči in valiti krivde na prinašalce informacij o sistemski korupciji in mafijski državi. Ne gre za nenaklonjene posameznike, medije in Sloveniji sovražne mednarodne organizacije. Ljubezen do domovine in narodni ponos nam ne smeta preprečevati, da se ne bi soočili z resnico: smo vsestransko sistemsko in globoko skorumpirana država, ki si v celoti zasluži ime mafijska družba. Če si ne bomo priznali te sicer boleče diagnoze, seveda nimamo nobene možnosti za preboj na drugo, višjo raven. Na raven kulture resnicoljubnosti, ki se bo sposobna nenehno soočati s svojimi slabostmi in jih odpravljati. Zdaj jih poniglavo pometamo pod preprogo.

 

Zaradi lagodnosti, zaščite svojih karier in položajev, drobnih privilegijev tako posameznikov kot »naših« ustanov, občin, strok pristajamo na vsesplošno laž in smo tako soodgovorni zanjo. Državo, njeno premoženje in javni denar moramo začeti pojmovati kot najdragocenejše orodje, ki ga imamo na voljo za uveljavljanje naše nacionalne suverenosti, in ne kot plen za ropanje, za pretakanje javnega denarja v zasebne žepe, domače in tuje.

 

Vrnimo državljanskemu pogumu, resnicoljubnosti, medsebojnemu spoštovanju in kulturi vsesplošnega demokratičnega dialoga čast in spoštovanje. Tako bomo vrnili čast in ugled tudi državi. Dokler tega ne bomo storili, se bomo vrteli v krogu, se čedalje bolj prezirali in gospodarsko, družbeno in duhovno propadali.

 

Slovenija bo uspešna, ugledna, bogata in ne prezirana oropana država,

 

1. če bo varovala in razvijala svoji poglavitni prednosti: človeka in okolje;

2. če bo njen poglavitni cilj suveren in odgovoren državljan;

3. če bo vključevalna (solidarna) in ustvarjalna družba;

4. če zgodovine ne bo zlorabljala za razpihovanje sovraštva in izključevanje;

5. če ne bo podlegala in služila lažnim profetom, špekulantom in manipulantom;

6. če bo gradila na svojih izkušnjah in dobrih tujih praksah;

7. če bo v mednarodnem prostoru nastopala suvereno, samozavestno in solidarno.

 

Da bi Slovenija vse to lahko dosegla, mora njen razvoj temeljiti na kulturi in umetnosti, tj. na odličnosti, kritičnem znanju in ustvarjalnosti. Slovenija mora vzpostaviti tak politični sistem, ki bo omogočil izvolitev njenih najboljših hčera in sinov na odgovorna mesta. Trenutno so na ključnih položajih, nam vladajo in nas ropajo komolčarji, lažnivci, prevaranti, tatovi in špekulanti. Medtem pa naši najboljši otroci množično bežijo v emigracijo.

Za razvojni preboj mora Slovenija ohraniti in razvijati:

 

1. vsestranski in močan kulturni sektor;

2. demokratičen, vitek, učinkovit in transparenten politični sistem;

3. neodvisno, učinkovito in kredibilno državo;

4. močno, učinkovito in zato spoštovano pravno državo;

5. javno skrb za zdravje in kakovostno zdravstvo;

6. javno skrb za dvig izobrazbene ravni in kulture in za kakovostno šolstvo;

7. učinkovito in pregledno upravljanje skupne lastnine in gospodarskih družb v javni lasti;

8. vzpodbudno okolje za podjetništvo in drugo ustvarjalno delo;

9. racionalni demokratični dialog kot sredstvo za razreševanje konfliktov interesov in sporov.

Sklicevanjem etabliranih politikov na dolgoletne politične izkušnje nazorno kaže neodgovornost, nekompetentnost in prevarantstvo. Kot da ne vedo, da ravno dolg staž razkriva njihovo odgovornost za propadlo državo. Že to da jasno vedeti, da se ne nameravajo spoprijeti s svojo stvaritvijo, z mafijsko tvorbo, ki so nam jo postavili namesto države. Zagrizeno vztrajajo, dokler je ostalo še kaj plena. Že desetletja prenašajo svoje grehe in njihove posledice na pleča državljanov in se ne zavedajo se, da bodo tudi oni slej kot prej, tako ali drugače polagali račune.

 

Čas je za drugačno politiko in druge ljudi v njej na vseh ravneh! Slovenija bo ščitila šibke (ne le močnih) ali je pa ne bo!

 

NAPOVEDUJEMO, DA BOMO V JULIJU IZZVALI POLITIKO NA JAVNO SOOČENJE O POLITIČNI KULTURI IN KULTURNI POLITIKI!

 

Igor Koršič (koordinator akcijskega odbora)

Jurij Dobrila

Tone Peršak

Alenka Pirjevec

Draga Potočnjak

Veno Taufer

Vlado Žabot

 

(Člani KOKSa : Društvo slovenskih pisateljevSlovenski center PEN,Društvo slovenskih književnih prevajalcevDruštvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije,Sindikat kulture in narave slovenije – Glosa, Društvo likovnih umetnikov Ljubljana, Društvo slovenskih režiserjev, Društvo slovenskih filmskih ustvarjalcev, Združenje dramskih umetnikov Slovenije,Društvo oblikovalcev Slovenije, Društvo glasbenih umetnikov Slovenije, Zveza glasbene mladine Slovenije,  Društvo slovenski filmski producenti, Inštitut za raziskovanje inovativnih umetnosti – IRIU,Slovensko društvo za primerjalno književnost,Kulturni dom v Gorici,Liberalna akademija,Društvo baletnih umetnikov Slovenije, Društvo galeristov in starinarjev Slovenije, Zveza društev arhitektov Slovenije (ZDAS), Društvo arhitektov Ljubljane (DAL), Društvo slovenskega animiranega filma,Društvo slovenskih založnikov,Slovensko arheološko društvo,Inštitut za narodnostna vprašanja,Zveza bibliotekarskih društev Slovenije,Slovensko muzejsko društvo,Kulturno-umetniško društvo Sodobnost International,Kulturno umetniško društvo slovensko komorno gledališče,Združenje slovenskih splošnih knjižnic, Hiša slovenske poezije v Franciji, Kud kentaver,Zveza filmskih snemalcev Slovenije, Kud pero,Društvo Asociacija,Društvo za sodobni ples Slovenijje, Društvo 2000, Društvo za mednarodne kulturne povezave Sinji krog, V. Razred za umetnosti SAZU , Anima Slovenija, Gibanje TRS.)

 

Mariborsko ustrahovanje vstajnikov v DZ

http://4d.rtvslo.si/arhiv/seje-delovnih-teles-dz/174273138

Vprašanje ni samo kdo je odgovoren, da se to dogaja, ampak zakaj sedeča vlada še ni storila nič tistega, kar ji je predlagal zadnji govornik.
Podobno kot z Ankaranom: Ljudje se v skladu z ustavo in zakonom odločijo za svojo občino. Državni zbor jim jo ne da. Ustavno sodišče občino z odlokom ustanovi. Državni zbor onemogoči, da bi se občina vzpostavila. Ob tem služijo z našim denarjem Popovič, eks predsednik US Štrukelj, eks minister za notranje zadeve Kresalova, eks minister za pravosodnje Zalar idr. Ankaran še naprej ostane brez občine. Nihče, razen nekaj televizij, se ob zadevo niti ne obregne. Na tisoče in tisoče podobnih zadev hromi in siromaši državo.

Te “zadevice” nisem zasledil v medijih. Našel sem jo slučajno. Mama je očitno bila pod pritiskom časa in je večino pomembnih stvari izpustila. Sem jo slišal v živo, kjer je nastopila z konkretnimi detajli.

 

Kdo od velikih političnih liderjev bo rekel vsemu temu (in še čemu): “V imenu ljudstva, ne!”

Ni konca. Sami feniksi.

Vir / Avtor: Tanja Lesničar – Pučko
3. junij 2014 (nazadnje spremenjeno: 0:00 3. junij 2014)
Oznake: Tanja Lesničar – Pučko

 

Obešenjaštvo naših političnih in gospodarskopolitičnih obsojencev nima več nobenih zavor. Slovenija je dejansko postala »bantu« država, kjer nosilci moči demokratične rituale izvajajo le še za svojo osebno korist.

Celozaslonski način Fotografije » 1/2
First Previous Next Last

Človek, ki bi moral biti za zapahi in bi moral predvsem izginiti iz javnega diskurza, saj je resnična kazen za politika, ki je zlorabljal politično in tudi javno moč, ravno izginotje iz agore in s tem onemogočanje nadaljnjih manipulacij, je nekakšna farsična politična zvezda. Kako je mogoče, da obsojeni Janša velja za resnega, kredibilnega politika? Ki je po njegovem predsednik edine trdne politične stranke z največjo podporo v državi? Smo človeku, ki je povozil pešca, po obsodbi dali priložnost, da razlaga »svojo plat medalje«? Ne. Smo, človeka, ki je utajil davke, povabili v studio, da je razlagal, v kakšnih finančnih stiskah je bil? Ne. Na Hrvaškem je Ivo Sanader samo še vest v kroniki, nihče pri zdravi pameti si noče mazati rok s pravnomočno obsojenim. Pri nas Janšo novinarji celo moledujejo za komentiranje političnega položaja v državi. Čeprav je bil obsojen prav zaradi zlorabe političnega položaja in čeprav je že tako blodnjav, da zatrjuje, da je imela Jugoslavija najtrši komunistični režim v Evropi, saj je bilo glede na število prebivalcev pobitih, zaprtih in preverjanih največ ljudi. Definitivno, tako veličastno bedastočo lahko zine le nekdo, ki je v času, ko smo si mi zgroženo ogledovali »mehke« režime v ČSSR, na Madžarskem, Poljskem, v Romuniji in SZ ter se na domačih tleh angažirali za demokracijo, dopustoval v Jajcu.

In potem imamo seveda Kanglerja. Minuli teden je dosegel lepo zmago. Najprej se je sprehodil do psihiatra, saj ga je misel na keho prizadela, enako kot že prej Ivana Zidarja. Logično. Koga ne bi? Nato pa mu je sodišče še nepravilno zavrnilo njegovo prošnjo za alternativno prestajanje kazni. Mariborsko sodišče namreč ne zna pravilno zavrniti prošnje, da bi gospod igral šah z upokojenci ali hodil počivat v zapor le ob koncih tedna. In tako bodo odločali še enkrat, vi pa boste na svoj proces čakali toliko časa, dokler jim ne uspe ustrezno spisati te osnovnošolske naloge. Sodni zaostanki, a ne?

In potem imamo tu koprskega zabavljača, Borisa Popoviča. Ta še nima pravnomočne sodbe. Zato načrtuje stolpnico do neba sredi Kopra. Vedno se najde kakšen arhitekt, ki zna služiti norostim oblastnikov. In vedno se najde oblastnik, ki si med arhitekti poišče graditelja svojega mavzoleja. Koprčani nejeverno odkimavajo. A to je tudi vse.

Popovič je dober človek. Te dni je zaposlil nekega reveža, ki je bil pred kratkim ob službo. Ne v Muri, ne v Cimosu. Ne. V Luki Koper. Ime mu je Gašpar Gašpar Mišič. Saj veste, tisti slavni podjetnik samorastnik, ki je obogatel v času denacionalizacije stanovanj, na načine, ob katerih spet mnogi premišljujejo o tem in onem. Tisti GGM, ki mu ves ta denar ni zadoščal in je hotel še moč. Ki je zakorakal v politiko, s svojim samorastništvom očaral Alenko Bratušek (no, bolje, strica Zorana Jankovića…), ki se ji je ta samouk zazdel zadostna kvaliteta za položaj ministra za gospodarstvo. Po logiki, da nekdo, ki je spretno vodil firmo, samodejno ve, kaj je gospodarska politika, kaj strategija v kriznih časih, kaj razmere na trgu, kaj evropski in svetovni trendi, kaj državni in kaj zasebni interesi. Kot da je to znanje mogoče dobiti tako, da od starih mam kupuješ nacionalizirana stanovanja po nizkih cenah in jih nato preprodaš po višjih. Mišič se je malo sprehodil po ministrstvu in ugotovil, da bi bil raje direktor. Velik direktor.

In je odšel v Luko Koper. Se priklenil na direktorski stolček in kakšnih osem mesecev »glumil« šefa, veslajoč med interesi države, sindikata, lokalne skupnosti, spolitiziranostjo nadzornega sveta, nejasnostjo pravil igre…

Ko jim ga je končno uspelo odvariti s stola – glej ga, feniksa! Dobil je službo na občini Koper. Ob tisočih in tisočih brezposelnih izobraženih strokovnjakih je obsojenec Popovič zaposlil najbolj sporno osebo sezone. Kot svetovalca. Svetovalca za Cimos. Ali je možen še hujši cinizem? Cimos je firma, ki tone desetletja, ker so jo vodili popolni nesposobneži, država pa ni znala ne pomagati na pravi način ne pustiti, da potone. In zdaj ti pride samoukec GGM, ki bo svetoval v tej zadevi. V Popovičevem kabinetu bo opravljal posebne naloge na področju velikih gospodarskih in strateških projektov. Vmes se bo na sodišču seveda tožaril, ker je po »krivičnem« odletel iz Luke. Kot večina direktorjev, ki so pustošili po slovenskem gospodarstvu, ne bi šel brez odškodnine in odpravnine.

No, seveda je tu možna še drugačna interpretacija te lepe službe: Popovič je Mišiča nastavil, da mu bo vodil občino, medtem ko bo sam počival na državne stroške v znanem letovišču Dob, v dobri družbi. Dopust bo, če mu ga ne bodo podaljšale druge sodbe, kratek in lepo je imeti v zasebni firmici, imenovani občina, svojega lojalnega človeka, ki si mu zrihtal službico. Vmes lahko celo malo kandidira za župana, da ohrani stolček, predvsem pa vrne uslugo, ko se oni vrne na prostost.

In da ne bo pomote: vsi so politično preganjani. Žrtve komunistične zarote. Vsi so nedolžni. Vsi razen Kanglerja bodo kandidirali na državnih ali lokalnih volitvah. In ja, vsi imajo neko majhno jedro dezorientiranih podpornikov, ki imajo ob splošni abstinenci nezainteresirane večine občutek, da so večina, ki lahko vlada vsem.

 

Miti neoliberalizma

Če hočete konkurenco, morate pristati na neenakost
Intervju z ekonomistom Jamesom Meadwayem
3. junij 2014 ob 06:25
Ljubljana – MMC RTV SLO
“Nikoli ne dopusti, da bi velika kriza šla v nič,” britanski ekonomist James Meadway, kritik ‘mainstream’ ekonomske politike in elit povzema ravnanje finančnikov med krizo, ki so jo sami povzročili; in od katere so na koncu sami drugače kot množice – profitirali.

Ampak preden se posvetimo našemu sogovorniku, sicer članu, analitiku in raziskovalcu pri britanskem neodvisnem ‘think-tanku’ New Economics Foundation, skočimo še v leto 1930; v leto, ko je Zahod prav tako tičal v veliki gospodarski in finančni krizi. V članku z naslovom Ali so ameriški poslovni voditelji idioti v reviji Forbes, ki ga je v svojem izjemnem delu iz leta 1931, eni prvih kritičnih zgodovin ameriškega delavskega gibanja z naslovom Dinamit: zgodba o razrednem nasilju v Ameriki (o knjigi bo več napisanega na nekem drugem mestu) povzel Louis Adamič, med drugim beremo: “Posli so posli. Cilj industrije je služenje denarja. Trdno smo sklenili, da bomo služili denar. Posvečamo se samo temu cilju. /…/ Da, zavedamo se, da z ustvarjanjem gigantskih podjetij in z velikimi vsotami, ki jih namenjamo raziskovanju, izumljanju in strojem, povzročamo strašen zaposlitveni nered; vendar bi nas morali, namesto da nas zaradi vse te tehnološke brezposelnosti kritizirajo, pohvaliti, saj je to prepričljiv dokaz o našem mojstrstvu, kar zadeva znanstveno upravljanje. Kaj se zgodi z vsemi tistimi hordami delavcev, ki jih odpustimo, pač ni naša skrb. Naša odgovornost se začne in konča pri neprekosljivo učinkovitem vodenju poslov, to pa pomeni minimum človekovega dela. No, brezposelnost, do katere zaradi tega prihaja, ni prav nič povezana z našim kalkuliranjem. Naša sveta dolžnost je, da s slehernim drobcem domiselnosti, ki ga premoremo, odpravljamo zaposlitve, ne pa da bi jih ustvarjali. Naš cilj je denar, več in več denarja – in ne vedno več, marveč vedno manj delavcev.”

Seveda je od (vele)podjetnikov iluzorno pričakovati socialni angažma, vendar pa zgoraj prikazana retorika popolnoma razkriva tisto (divjo) kapitalistično mentaliteto, ki se je po mnenju Jamesa Meadwaya v zadnjih desetletjih zajedla tudi v tiste pore družbenega življenja, ki naj bi bile osvobojene oziroma varne pred dogmo o konkurenčnosti in tržnem mehanizmu kot edinem mehanizmu, ki uspešno vodi razvoj družbe. Prav tako je zgornji zapis nastal v času, ko je svojo doktrino o kreativnem uničevanju počasi že začel razvijati, na koncu pa jo v knjigi Kapitalizem, socializem in demokracija zapisal Joseph Schumpeter; ja še eden od avstrijskih ekonomistov, ki so med vzponom nacizma odšli v ZDA in tam začeli polagati intelektualne temelje neoliberalizma. In Schumpetra Meadway povezuje tudi z enim od izvorov pogleda na podjetnika kot idealnega državljana in člana družbe; s pogledom, ki je po njegovem mnenju med drugim vodil do sedanje velike krize. Do krize, ki jo Meadway ocenjuje kot trojno, in sicer kot finančno krizo, kot krizo vedno večje neenakosti in kot krizo propadanja okolja.

Prav s tem kompleksnim, večdimenzionalnim konceptom krize se Meadway ukvarja kot sodelavec New Economics Foundation. Meadway ima sicer za seboj že kariero svetovalca pri britanskem finančnem ministrstvu, bil je višji scvetovalec pri Kraljevi družbi in kot komentatorja ga v studio pogosto pokliče tudi BBC. In naj bo izhodišče za vstop v naš pogovor zgoraj nakazana Meadwayeva misel o mentaliteti in ravnanju finančnega velekapitala v zadnji krizi: “Nikoli ne dopusti, da bi velika kriza šla v nič. Točno to so naredili. Veliko krizo so izrabili veliko učinkoviteje kot progresivna struja.”

Lahko bi rekli, da je skoraj zabavno naključje, da ekonomist, ki opozarja na dimenzije in kompleksnost trenutne krize, prihaja iz kraja, ki je pred skoraj stoletjem pravzaprav po naključju postal simbol za vse napake in krutosti takratnega gospodarskega sistema. Prihajate namreč iz kraja, prek opisa življenj v katerem je George Orwell v knjigi Pot v Wigan opozoril na grozljive življenjske razmere rudarjev in njihovih družin.
Ja, v tridesetih, ko je Orwell pisal o Wiganu, je ta postal splošna prispodoba za revščino, za osupljivo brezposelnost, za grozljive življenjske razmere ljudi, ki jih Orwell zelo podrobno opisuje. Danes revščina ni več tako zelo očitna in nazorna, ampak vseeno po letu 2008 ni več nenavadno, če v krajih izven območja London-Jugo-Vzhodna Anglija naletite na ulice, ki so zelo ‘v razsulu’. Greste po glavni ulici kakšnega manjšega mesta in vidite, da je večina trgovin zaprtih, tiste, ki so odprte, pa so stavnice, trgovine s poceni hrano in dobrodelne ustanove. Vidite revščino, ki se počasi plazi v vse pore naše družbe.

Menim sicer, da ne bomo več doživeli prizorov dolgih vrst ljudi, ki čakajo na kruh, ker neka osnovna socialna varnost danes vendar obstaja in ostaja. Neka absolutna revščina verjetno je stvar preteklosti, ampak zelo jasno je vseeno videti posledice krize in pa dejstvo, da se okrevanje gospodarstva ne odraža v tem, da bi si kraji izven Londona opomogli; da bi se življenje vrnilo v prejšnje tirnice. Tako da, ja, mislim, da ne bomo prišli nazaj v čase, ko so reveže in brezposelne pod pretvezo, da so lenuhi, trpali v nekakšne zapore za reveže, o katerih govori tudi Orwell. Vseeno pa smo priče naraščajoči revščini. Samo pomislite, realne plače v Veliki Britaniji padajo od leta 2010, kar je najdaljše obdobje stalnega padanja realnih dohodkov v Veliki Britaniji po letu 1870. Torej po letu 2008 se jasno kažejo pomanjkljivosti in šibkosti sistema, v katerem živimo.

In prav zaradi tega padca realnih dogodkov se postavlja vprašanje, zakaj v Veliki Britaniji, ki pa po drugi svetovni vojni vendar je postala ena najbolj egalitarnih družb v Evropi, ljudje pristajajo na takšen razvoj, ki očitno vodi do hude polarizacije družbe, delitve na bogate in revne.
To je res zanimivo vprašanje, kajti podatki jasno kažejo, da je se Velika Britanija v teku mojega življenja, torej v dobrih tridesetih letih, spremenila iz ene najbolj egalitarnih evropskih družb v tako rekoč najbolj neenako družbo v Evropi. In v javnem diskurzu je popolnoma prevladala ideja, da sta trg in svobodna konkurenca edini verodostojni sredstvi za upravljanje družbe in gospodarstva. Če pa želite imeti konkurenco, morate pristati tudi na neenakost; konkurenca vedno pomeni tudi neenakost. Nekdo zmaga, drugi izgubi, torej nikakor ne moremo zavajati ljudi, da bodo vsi na boljšem zaradi ideje, da mora biti konkurenčnost prvo in zadnje vodilo.

In ko enkrat torej ponotranjite idejo, da mora biti konkurenčnost vodilo upravljanja, začnete torej pristajati na to, da je neenakost nekaj normalnega. In pri nas dejansko so ljudje ponotranjili idejo konkurence, hkrati pa ankete javnega mnenja razkrivajo, da se vrednote ljudi vseeno niso spremenile. Ljudje so še vedno za večjo enakost v družbi, za redistribucijo premoženja, za visoke davke za bogate, za renacionalizacijo 60-80 odstotkov železniškega, plinskega, električnega omrežja in podobno. Hkrati pa politiki in ‘mainstream’ politični glasovi tega ne odražajo. In potem pride do tako perverznih situacij, kot je ta, da se začne kot zastopnica interesov ljudstva vzpenjati britanska neodvisna stranka (UKIP). In to izredno dobro izraža ta razkol med dejanskimi vrednotami ljudi in pa med retoriko vodilnih strank.

Vendar se pogosto tudi govori o tem, da so prav Britanci z osebami, kot je bil Adam Smith, eden od pionirjev politične ekonomije, postavili temelje ideala konkurenčnosti kot vodilnega ekonomskega principa.
Ja, ideja podjetnika ima globoke zgodovinske korenine, vendar se te zgodovinske korenine pogosto tudi nekoliko ‘prireja’. Adam Smith je seveda pisal o kapitalistični družbi kot o dinamični in napredni družbi. Vendar se pogosto pozablja na drugi pol njegovega dela; ni le avtor Bogastva narodov. Smith, ki nikakor ni bil neumen mož, je sam sebe v prvi vrsti imel za moralnega filozofa. In sam je za svoje ključno delo pravzaprav imel knjigo Theory of Moral Sentiments, v kateri je pisal o tem, kako bi lahko ustvarili dobro družbo. In bogastvo narodov je potrebno razumeti kot neke vrste dodatek k Teoriji moralnih nazorov. Smithovo bogastvo narodov nikakor ni zagovor uvajanju svobodnega trga po celem svetu. Bil je povsem jasen v svojem zagovoru državne intervencije, ki mora skrbeti za neke vrste minimalen zaslužek in podobno. Ni verjel v absolutizem svobodnega trga.

Ta ideja svobodnega trga kot neke vrste absolutnega načela in pa iznajdljivega podjetnika, ki deluje v njem, se zares uveljavlja šele v 20. stoletju. Joseph Schumpeter na nek način dokončno uveljavi idejo podjetnika kot heroja kapitalizma. On tudi postavi to idejo kapitalizma kot nestabilnega sistema oziroma kot sistema, ki ga lahko dinamizira in tako tudi naredi nestabilnega podjetnik v procesu kreativne destrukcije, ki naj bi bila spodbuda za nadaljnji razvoj sistema oziroma za prehod na neko višjo raven. Odličen primer legende, ki se lahko splete okoli kakšnega takšnega podjetnika, ki dejavno sproža in profitira od procesa kreativne destrukcije, je bil Steve Jobbs. Bil je ideal dinamičnega človeka, ki je poosebljenje vsega, kar naj bi bile vrednote izobraženega in ozaveščenega človeka 21. stoletja. Ampak v resnici je Jobbs potreboval stotine tisočev ljudi, ki so na Kitajskem v procesu nebrzdanega uničevanja okolja in tradicionalne družbe, proizvajali dele za njegove iPhone. Ja, za vsemi temi idealnimi kreativnimi podjetniki, sodobnimi heroji, je umazana resnica. Resnica o krutem procesu kreativnega uničevanja, ki res uničuje svet.

Ko smo ravno pri uničevanju sveta. V središču vašega zanimanja je tudi vpliv neoliberalne logike na uničevanje okolja.
Kjučno je prepričanje, da prav vse aspekte družbenega življenja lahko in mora voditi tržna logika. Ne le, da morajo tržne zakonitosti voditi gospodarski trg, ampak, da morajo zakoni konkurence prežeti tudi vsa druga področja življenja. In takšna miselnost pomeni pristajanje na obstoj neenakosti v družbi. Ko pristaneš na zakone konkurence, pristaneš tudi na neenakost. Sprejmeš rast neenakosti kot proces, ki sledi uvedbi zakonov konkurence na vseh področjih družbenega življenja.

In izraz zaostrene logike konkurenčnosti se vedno bolj kaže tudi v tem, da tudi samo okolje postane njen predmet. Ne le področje proizvodnje stvari in storitev, tudi ravnanje z okoljem začnemo presojati s tržno logiko. To se kaže denimo v shemi trgovanja z emisijami ogljikovega dioksida v Evropski uniji, pa tudi v drugih politikah na področju okoljevarstvene krize in poskusov reševanja posledic klimatskih sprememb. Tako dovoljujemo trgovanje s kvotami strupenih izpustov, ker ideologija in teorija govorita, da je to učinkovit način ravnanja in celo varovanja okolja. Resnica je povsem drugačna – velika povečanja ogljikovih izpustov. Tako je očitno da poseganje neoliberalne ideologije na področje okoljevarstva in okoljske politike še stopnjuje globalne okoljske probleme in onesnaženje. Ker spodkopava osnovne mehanizme, ki bi omogočili učinkovito zajezitev onesnaževanja, kajti večji ekonomski ‘playerji’ preprosto zakupijo možnost onesnaževanja, da bi lahko še naprej ohranjali svojo konkurenčnost.

Ker je zelo očitno, da neoliberalizem torej ni le ekonomska teorija, ampak da gre za pogled na svet, nam lahko poveste nekaj o izvorih tega pogleda na svet?
Neoliberalizem je bil odgovor na globoko krizo v tridesetih letih prejšnjega stoletja; skupaj z vzponom fašizma v Evropi. Takrat je prišlo do diskreditacije prejšnjih, klasičnih režimov tržno vodenega gospodarstva z minimalno državno intervencijo. Velika kriza je pokazala, da je treba prejšnji sistem spremeniti in to je imelo velike politične posledice tako v Evropi, z vzponom New Deala pa tudi v ZDA. V pravi identitetni krizi pa so se znašli zagovorniki klasičnega liberalizma. Morali so ponovno premisliti, kaj sploh počnejo, saj je njihov sistem privedel do velike krize. In ljudje kot Friedrich von Hayek – on je seveda najbolj centralna osebnost tega projekta – so začeli razvijati idejo, da bi lahko državo uporabili za to, da bi ustvarili nekakšno novo tržno gospodarstvo in tržno vodeno družbo. Začeli so razmišljati v smeri, da ni države ni potrebno odpraviti, da pa je potrebno spremeniti njeno vlogo.

Ampak večina ljudi še vedno misli in mediji z osredotočenjem na dogajanje ob koncu sedemdesetih to prepričanje utrjujejo, da je neoliberalizem nekakšen izum ljudi okoli Thatcherjeve in Reagana.
Za preboj teh idej v politiko je to res bilo odločilno. Ampak ključno bi bilo pisati tudi o množici organizacij in združb, kot je družba Mont Pelerin. To so bili majhni ‘tink tanki’, ki so predvsem po drugi svetovni vojni razvijali svoje ideje, ki jih danes imenujemo neoliberalne, in ki so postopoma pridobivali vpliv. Predvsem v ZDA z dolgo tradicijo reformatorjev in tudi akademikov, ki potujejo v državi in v nekem proselitskem modusu predavajo pred gremiji vplivnih ljudi, so krogi teh novih idej postopoma uspeli prodreti v vrste najbolj vplivnih ljudi. Tako da je za vzpon neoliberalizma ključno celotno obdobje od velike krize, od tridesetih let pa do sedemdesetih. Seveda so potem splošne krizne razmere v sedemdesetih omogočile, da so te skupine potem uveljavile ta svoj pogled na svet. Tako da je dejansko neoliberalizem kar dolgo zorel.

Ena največjih kontroverz tega trenutka so poskusi odprave nevtralnosti interneta, ki bi pomenila, da bogatejši in predvsem korporacije dobijo možnost zakupa hitrejšega interneta on kar pomeni utiranje poti k ‘dvotirnemu’ internetu, boljšemu za bogatejše (korporacije) in slabšemu za običajne uporabnike. Ali moramo tudi ta proces gledati kot nekaj, kar nujno sledi iz teorije neoliberalizma?
Zagotovo je tukaj očitna intelektualno-teoretska povezava. Nekdo kot na primer von Hayek bi zatrjeval, da je trg najboljše okolje za procesiranje informacij. Drava pač da ni dovolj informirana in edini način, da so ljudje dobro informirani, je ‘tržna’ ureditev kroženja informacij. In če pomislite na internet – na njem je nekaj ‘hayekianskega’. V njem sodeluje ogromno ljudi, vsak dela nekaj svojega, nihče jih ne nadzoruje.

Takoj ko sprožite proceduro za odpravo nevtralnosti svetovnega spleta, kar pomeni, da velike korporacije odkupijo privilegij za večjo vidnost njihovih vsebin na spletu in da torej lahko drugače kot prej izrinejo običajne uporabnike in zasenčijo njihove vsebine, torej v tej situaciji se razkrije logika neoliberalne retorike. Čeprav gre za retoriko o svobodi, o svobodnem trgu, o državi, ki se umika, v resnici država še vedno igra ključno vlogo. Država podpira delovanje bogatih in vplivnih, podpira jih tudi s svojo nevtralnostjo in indiferenco, do njihovega delovanja, vendar pa jih v kriznih situacijah ravno pod pretvezo ohranjanja in reševanja svoje minimalnosti in indiferentnost rešuje. Tako je bilo v primeru bančne krize, ko so države (tudi naša) reševale banke, da bi te lahko naprej delovale v skladu z neoliberalno logiko minimalne države. In tako je tudi v primer spleta. Gre torej za neoliberalno retoriko o svobodi, resničnost pa je, da država vsili nesvobodo za šibkejše. In to odlično potrjujejo tudi sedanje razprave o nevtralnosti interneta.

Če se še nekoliko vrneva k tistemu idealnemu obdobju po drugi svetovni vojni, obdobju države blaginje in veri v prihodnost, ko bo revščina izkoreninjena in ko bo družba na nek način poenotena v skupnem življenju v javnih institucijah. Obstaja mnogo študij, ki dokazujejo, da je bila država blaginje zgodovinska izjema, anomalija v zgodovini človeštva, ki da je zgodovina nenehne krize in neenakosti.
Popolnoma prav imate. Mislim, da smo vsi – naša cela generacija – odrasli v nekakšni senci te izjeme. Pravzaprav celo moje življenje obsega čas od nekje trenutka, ko se je to obdobje izjeme končalo. Gre za nekakšno obdobje, ko imamo še vsi ‘mačka’ od obdobja države blaginje. Živimo v času, ko država blaginje vendar v nekih osnovnih oblikah še obstaja – še vedno imamo tudi v Veliki Britaniji neko uzakonjeno obliko brezplačnega šolstva, imamo nacionalni zdravstveni sistem in podobno -, obenem pa vsi ves čas kot nekako mesečni sanjamo o tistem obdobju, ko je bil koncept državne blaginje vendarle konsenz vseh političnih struj. Očiten je namreč proces postopne, a konsistentne erozije pridobitev države blaginje.

To je tudi ena od točk, okoli katere je razvpiti francoski ekonomist Thomas Piketty spisal svoj ‘bestseller’ Kapital v 21. stoletju.
Točno tako. Piketty v svoji novi knjigi jasno pokaže, da normalno funkcioniranje kapitalizma pomeni razvoj družbe k družbi vedno večje neenakosti; da kapitalizem proizvaja družbo, ki vedno hitreje drvi v neenakost in ki postaja družba, ki ne proizvaja materialne blaginje za vse večino svojih članov. Piketty tudi poudarja, da smo takšno stanje stvari, torej vedno hujšo neenakost začeli sprejemati kot nekaj normalnega. Normalno se nam tudi zdi, da konkurenca in tekmovanje postajata vodilni načeli organizacije družbe in da posledično družba drvi v stanje razcepljenosti na dva pola, bogatega in revnega. Kleč problema je torej, da je toliko ljudi ponotranjilo neoliberalno ideologijo in da v resnici verjamejo, da se moramo znebiti večine pridobitev, ki smo jih uvedli po drugi svetovni vojni, torej v tistem obdobju zgodovinske izjeme. V resnici je povsem nasprotno. Prav to izjemno obdobje po drugi svetovni vojni nam govori, da je potrebno ustaviti prosti tok kapitalizma, če želimo imeti družbo, ki bo služila večini ljudi in v kateri se bo večina ljudi počutila dobro.

V tem oziru vedno bolj očitnega ponotranjenja neoliberalne logike se mi zdi pomembno omeniti tudi norijo okoli start-up projektov. Kajti prav to poudarjanje uspešnosti mladih ‘kreativcev’, ki se borijo za začetni kapital in vsa retorika kreativnega kapitala, se mi zdi izjemen indic ponotranjenosti neoliberalne logike pristajanja na konkurenco kot vodilni mehanizem razvoja družbe.
Res je. Vsa ta retorika okoli start-upov in njihovega dinamizma, ki naj bi spremenil svet, torej vsa ta retorika zavajanja, da lahko z izjemno idejo vsak postavi majhno podjetje in s kreativnostjo uspe, je seveda retorika neoliberalizma. In je tudi zavajajoča. Tudi tukaj velja pogledati v Pikettyjevo knjigo. Podatki v njej – ki jih sicer poskušajo spodbijati in dokazovati njihovo nenatančnost (vodilni pri tem je Financial Times, op. P. B.) – jasno kažejo, da družba drvi v vedno večjo neenakost. Razlog za to je, kot dokazuje Piketty, da je donos na (podedovani) kapital višji od realne rasti gospodarstva; zato bodo tisti, ki podedujejo kapital, v prihodnje vedno bogatejši in vedno bolj bogati od tistih, ki startajo svoj biznis in poskušajo obogateti.

Pri start-upih in njihovem spodbujanju ter v primeru intenzivnega poročanja medijev o uspehih nekaterih start-upov gre torej za neoliberalno ideologijo in njene govorce, ki skušajo preusmeriti pozornost od realnega stanja stvari, ki je stanje, v katerem tisti, ki podedujejo bogastvo ostajajo bogati in postajajo vedno bolj bogati. Tu želim omeniti še nekdanjega svetovalca Baracka Obame Lawrenca Summersa, ki je konec lanskega leta objavil svojo teorijo sekularne stagnacije (secular stagnation). Zapisal je, da smo zelo očitno vstopili v dolgotrajno obdobje nizke rasti in nizke zaposlenosti, torej v obdobje, ko gospodarstvo na globalni ravni ne izkazuje več tistega oboževanega dinamizma, ki ga časti vsa retorika okoli start-upov kot novih zametkov dinamičnega gospodarstva. Tega preprosto ni več.

Poročanje o start-upih po drugi strani utrjuje ideal podjetnika kot vzornega državljana in člana družbe 21. stoletja. To je verjetno tudi pomembno?
Ta norija okoli ideje podjetnika kot idealnega človeškega bitja se širi prav v vse pore družbe. V Britaniji podjetništvo učijo celo v šolah. Otroke učijo, kako naj pridobijo podjetniško žilico. Zakaj jih raje ne učijo, kako naj postanejo dobri ljudje, zakaj jih ne učijo o družbi na splošno? Namesto tega pa se vse usmerja k ponotranjenju logike tekmovalnosti in konkurence – kajti podjetnik je tisti, od katerega se pričakuje zmage, vsi drugi pa seveda naj izgubljajo.

Polona Balantič

Smrad iz RTV Slovenije

O strupenih sadežih
Oddaja Uroki Depale vasi bi sodila v strankarske medije in tam še vedno ne bi bila poštena, temveč natanko to, kar je: agitka.
Ključne besede: [Delosled] Depala vas, [Delosled] Dimitrij Rupel, [Delosled] Igor Bavčar, [Delosled] oddaja, [Delosled] Uroki Depale vasi
Spodbudilo me je pisanje kolege Petra Kolška na prvi strani Dela in rekel sem si, da si to oddajo moram ogledati: Uroki Depale vasi avtorja Jožeta Možine. Naj takoj razočaram strankarske megere . Glede Depale vasi si v svojih sodbah nisem premislil, z leti sem le uvidel, da niso mogoče črno-bele interpretacije vpletenih, kajti pokazalo se je, da v tej politični igri domala ni nedolžnih. Toliko o tem, mogoče grafična ponazoritev in poziv, naj si javnost ogleda, kje sta stala ter kakšne argumente sta tedaj glede Janše imela Dimitrij Rupel in Igor Bavčar in kaj govorita danes.
Zapustimo torej strogo politično polje tega dogodka in se poukvarjajmo z žanrom in profesionalnimi okoliščinami oddaje, ki kot taka predstavlja dno vsega, kar v pošteni profesiji velja za normalno. Vsaka avtorska oddaja takega tipa predpostavlja subjektivno oceno avtorja, in to je normalno, zato pa zahteva kar najbolj objektivne argumente, nepristranskost in osebno poštenost. Vse skupaj je podobno tistemu, kar na sodišču rečejo samoizločitev sodnika zaradi osebne kontaminacije ali ker so dokazi in argumenti sad zastrupljenega drevesa. Oddajo sem si ogledal in za uvod lahko ugotovim vsaj troje: prvič, da gre za izdelek nacionalne televizije, ki jo strogo zavezujejo profesionalni standardi argumentiranja, drugič, da gre za oddajo, ki pravzaprav ne sporoča o dogodku, ki ga opisuje, temveč je po žanru agitpropovska oddaja o potrebah povsem aktualne politike oziroma oblika pritiska in nespoštovanja pravosodja za potrebe enega politika, ki bi moral iti v zapor, pa upa na politični obrat pri ustavnem sodišču. In tretjič, da gre za avtorja, Jožeta Možino, ki je onkraj dvoma sad zastrupljenega drevesa, saj je v aktualne politične dogodke in ideologijo SDS vpleten povsem neposredno.

Če povzamem vse tri ugotovitve, rečem: ta oddaja je pod vsemi profesionalnimi standardi. Je klasična agitka, ki si dvajset let stare dogodke v arhivu RTV izposoja za montažo nove zgodbe v ezopskem slogu prikrite govorice za potrebe politike tega trenutka. V oddaji prikrito usmerja argumente iz propagandnega arzenala ene stranke in njenega propagandnega stroja. Taka oddaja bi sodila v strankarske medije in tam še vedno ne bi bila poštena, temveč natanko to, kar je: agitka. S tem se kritika izdelka lahko konča, kajti, res­nici na ljubo, si kaj več ne zasluži. Odprejo pa se drugi vidiki.

Kaj sporoča nacionalna televizija, ko v svojem programu, programih in informativnih oddajah nenehno uporablja formulo medijskega uravnoteženja namesto profesionalne etike in korektnosti? Kilogram smrdečih in razpadajočih rib in liter kakovost­nega parfuma zmešano in deljeno z dve ne pomeni srednje vrednosti dišav, temveč dva kilograma smrdeče gmote. Uravnoteženje, ki se je Slovenije prijemalo tudi v primeru ideološke razprave v šolstvu, ima še en problem, namreč, kdo je tisti, ki postavlja metapozicijo, točko gledišča, s katere se presoja, kaj se sploh uravnotežuje. V SDS je bilo to vedno brutalno jasno: s pozicije moči in oblasti se postavljajo kriteriji za uravnoteževanje in tega so se naučili od LDS, ta pa od KPS in praks nekdanjega režima. Spomnimo se samo nespodobnega dopisovanja med Borutom Pahorjem (SD) in Antonom Ropom (LDS) z naslovi Dragi Borut, dragi Tone, v katerih sta si naravnost očitala, kdo obvladuje nacionalno RTV.

Velja se spomniti nedavne bitke za odgovornost v nenamenskem poslovanju vodstva RTV in na kravjo kupčijo nenačelnosti, v katerem je svet RTV problem pometel pod preprogo. Boris Vezjak je opozoril na politično kuhinjo v svetu RTV, zadnjič v petek v Mladini, in njegova poanta je bila v nizanju dokazov, kako sta dr. Mitja Štular in Jože Možina vseskozi vpletena v aktualno politično dogajanje, proteste in gibanja, ki nedvoumno paktirajo s SDS. Spomnimo se zapletov z Natašo Pirc Musar, ki bi že morala direktorovati na RTV, pa so se na lepem našli vidiki, zakaj ne in da bi se raje uravnoteževalo in delilo plen. Razvojni potencial nacionalne RTV, ki jo plačujemo vsi odjemalci električne energije, si politični pirati prisvajajo, kakor da bi jo plačevali oni in kakor da avtonomni ljudje mimo njih ne obstajajo in ne znajo misliti. Iz take predpostavke nastajajo take oddaje.

Toda ne glede na vse, čeprav so kravje kupčije tega tipa in izpogajane vsebine (Jože Možina se kaže kot del tega projekta) že same po sebi nesprejemljive, si nacionalna televizija ne bi smela privoščiti, da z enakimi sredstvi kot propagandni stroj SDS dvomi o legitimnosti slovenskega pravosodja. Natanko to je storil Jože Možina in nihče na RTV mu tega ni preprečil. Možina je imel sijajen »uravnoteževalski« argument: vse, kar mi boste rekli, bom razglasil za cenzuro. Kaj reči na to?

Če bi se uredniki iz svoje brezpogojne profesionalne avtonomije zmogli sklicevati na novinarsko etiko in profesionalizem, bi tako oddajo odplaknilo že ob pregledu scenarija.