SLOVENIJA, ZDAJ (IN TUKAJ?)!

SLOVENIJA, ZDAJ (IN TUKAJ?)!

22. april 2013, 10 h – 14 h
Dom sindikatov, Dalmatinova 4, Velika dvorana, VI. nadstropje

Predsednik republike, voditelj tako imenovane politične elite, ki je neposredno odgovorna za nastanek in zaostrovanje gospodarske krize v državi, bo 23. aprila začel posvetovanje o razvoju Slovenije do leta 2030. Zastopniki ljudstva so se hkrati namenili zagotoviti, da državljani na odločitve o skupni prihodnosti ne bomo več imeli neposrednega vpliva.

V Koaliciji solidarnih zavračamo razpravo v razmerah, ko se državljanom odvzema pravica do upravljanja države z ukinjanjem demokratičnih mehanizmov navznoter in podrejanjem velekapitalu navzven. Zahtevamo demokratično razpravo, katere izid ne bo odločen v naprej in na škodo večine prebivalstva.
Posvet, ki ga sklicujemo, zadeva Slovenijo tukaj in zdaj, njeno ustavno ureditev, ki nam, državljanom, še omogoča, da odločamo o skupnih zadevah.
Ta možnost je zdaj dvakrat ogrožena. Če se uveljavi nova referendumska ureditev, bomo lahko državljani neposredno odločali le še o simboličnih vprašanjih, naše odločitve pa ne bodo zavezujoče. Zapis »fiskalnega pravila« v ustavo nas bo za dolgo časa oropal zadnjih proticikličnih politik, s katerimi bi se uprli poglabljanju razvojnega zaostanka in socialni degradaciji.
Velike krize neoliberalnega kapitalizma ne bomo rešili s prelaganjem odločitev na tiste, ki so jo povzročili in jo poglabljajo, ampak tako, da državo in gospodarstvo vzamemo v svoje roke!

Na posvetu bomo skupaj s strokovnjaki s področja ustavnega prava in makro ekonomije (Igor Vuksanović, dr. Jože Mencinger, dr. Bogomir Kovač) naredili majhen korak v to smer. Analiza predlaganih sprememb bo pokazala, ali tako imenovani politični eliti ne gre za reševanje krize, ali pa le za utrjevanje svojega položaja nasproti Evropski komisiji in lastnemu ljudstvu. Tudi za ceno brezbrižnih sprememb ustave!

Vse o dogodku si lahko preberete v priloženem vabilu.

Vabljeni!

Kontaktne osebe dogodka:
Marko Kržan, Delavsko punkerska univerza
M: 031 392 406
E: mare.krzan@gmail.com
Goran Lukič, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
M: 031 517 201
E: goran.lukic@sindikat-zsss.si

* Koalicija solidarnih je združenje civilnodružbenih organizacij, v katerem so me drugim Asociacija, društvo nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in umetnosti, Dijaška organizacija Slovenije, Delavsko-punkerska univerza (DPU), Gibanje za dostojno delo in socialno družbo, Gibanje za ohranitev in izboljšanje javnega zdravstva, KOKS – Koordinacijski odbor kulture Slovenije, KNSS Neodvisnost – Konfederacija novih sindikatov Slovenije, Konfederacija sindikatov javnega sektorja (KSJS), Nacionalni forum humanitarnih organizacij Slovenije (NFHOS), Študentska organizacija Slovenije (ŠOS), Študentska iskra ter Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS).