Poziv KOKSa ob volitvah 2014

KOKS

Koordinacijski odbor kulture Slovenije        http://www.koks.si/o-nas

Tomšičeva 12

041 833 139, zdruzenjekoks@gmail.com  Ljubljana, 23. junija 2014

Poziv medijem in političnim akterjem.

 

KOKS ob volitvah 2014: Za človeka, demokracijo in razvojni preboj

Iztrgajmo državo iz rok mafije!

 

Pozivamo medije, da kandidate na volitvah dosledno in neizprosno pritiskajo ob steno, dokler se ne bodo opredelili do mafijske, tj. sistemske korupcije v državi in do razlogov zanjo. Predvsem se morajo kandidati opredeliti do svoje odgovornosti za propad Slovenije. S strogo profesionalnim delom lahko mediji odigrajo odločilno vlogo pri sanaciji trojne krize v Sloveniji. Poročevalci in komentatorji imajo res težko nalogo ko se morajo izmikati pritiskom »spindoktorjev«, ki zahtevajo zastonj promocijo za svoje kliente in njihove politične prevare, do ključnih in za državo usodnih dogodkov in akterjev, kar je vzrok, da se delovanje medijev spreminja v resničnostni šou glavnih akterjev na področju politike. A prav od teh akterjev je nujno potrebno izsiliti tiste informacije, ki bodo volivcem omogočale kakovostno odločanje na volitvah.  Zato pozivamo medijske hiše in novinarje,  poštene posameznike in stranke, nove in stare, naj poskrbijo, da nas v predvolilni kampanji ne bodo ponovno konsenzualno poniževali z neokusnim in vsebinsko praznim ameriškim volilnim cirkusom (golažem). Imenovanje vodstva KPK-ja in izsiljeni datum volitev zadostujeta!) Skratka, zahtevamo ostra soočenja o usodnih problemih države!

 

Ocenjujemo, da je trojna kriza v slovenski družbi, ki je povzročila naše zaostajanje in nazadovanje v primerjavi z drugimi, predvsem kulturna. Naša demokratična kultura je daleč pod razvitostjo gospodarstva in družbe v celoti. Prav to neskladje preprečuje, da bi postali učinkovita, tehnološko visoko razvita in napredna družba. Opravek imamo z arhaično kulturo odnosov med politično elito in ljudstvom, saj smo se po osamosvojitvi znašli v predmoderni, starojugoslovanski, če ne staroavstrijski provincialni politični formi mentis.

 

Naša duhovna, politična in gospodarska kriza ima iste korenine: nespoštovanje drugega, cinizem in manipulacija »elit« z državljani, s tistimi, ki naj bi jim izvoljene kot »elite« (civil servants) služile. Posledica je razkroj države kot poglavitnega orodja za uveljavljanje in zaščito skupnega, da, nacionalnega (!) interesa. Vse v imenu neoliberalizma in globalizacije, ki sta se že zdavnaj izkazala za pot v globalno katastrofo.

 

Želeli smo se približati Švici in skandinavskim državam, pa smo se znašli v družbi demokratično deficitarnih, kot so Ukrajina, Bolgarija, Albanija, Romunija … Nočemo razumeti, da so Skandinavci in Švicarji uspešni, ker so kot posamezniki in kot družba globoko demokratični in znajo strateško zaščititi in razvijati svoje nacionalne interese.

 

Stanja naše demokracije ne kaže zgolj sistemska korupcija, ampak tudi volitve sredi poletja, kar si, kot vemo, lahko privoščijo zgolj demokratično nerazvite države. Razlog je pomanjkanje demokratične tradicije. O poraznem stanju demokratične kulture pričajo predsednikovo nastavljanje vodstva KPK-ja, lokalni populistični avtokrati, mafijske študentske združbe, mafijski odnosi znotraj nekaterih univerz, mafijski paraziti v zdravstvu, pravu, energetiki, transportu, založništvu in publicistiki, Cerkvi in drugod. O tem pričajo ministri, ki redno vstopajo v politiko zaradi lastnih gospodarskih interesov. O kilavi demokraciji priča odsotnost prodornih in kritičnih novinarjev, pokončnih javnih intelektualcev, pričajo pasivne in oblásti servilne strokovne elite, humanisti, družboslovci, pravniki, ekonomisti, ki ne ravnajo v skladu s svojo odgovornostjo, ki jim jo nalaga položaj elit. O politični – beri demokratični – nezrelosti priča nesposobnost alternativne, postvstajniške politike, ki ji svojih kot jajce jajcu podobnih programov ne uspe niti povezati, kaj šele združiti v učinkovito politično silo.

 

»Elite« za takšno stanje ne morejo valiti krivde na državljane, na ljudstvo, češ da ima tako vlado, kakršno si zasluži. Ne, prav »elite« same, politične, strokovne, gospodarske in duhovne, nosijo največji del odgovornosti. »Elite« so predvsem pasivne in zato neodgovorne. »Elite« so tiste, ki se zaradi konformizma in zaščite svojih položajev in lagodnosti ne izpostavijo, ko se soočajo s korupcijo, zavajanji in lažmi in škodljivim, nekakovostnim delom in tega niti ne poskušajo preprečiti. Za naše stanje so krivi profesorji, ki skrbijo zgolj za svoje kariere, umetniki, ki jih zanima zgolj lastna uspešnost, gospodarstveniki, ki jih skrbi edino zmanjševanje stroškov dela, inženirji, ki ne vidijo onkraj tehnike, ekonomisti, ki dogmo prodajajo za stroko, novinarji, ki podležejo populizmu trga,  Cerkev, ki se politično angažira zaradi kapitalskih interesov in je zato pripravljena netiti jalove ideološke spore, predvsem pa pravniki, ki služijo na problemih, ki jih z neživljenjsko, protislovno in pogosto kaotično in včasih debilno zakonodajo ustvarjajo sami. Seveda pa so najbolj odgovorni politiki, ki vsevprek sklepajo kravje kupčije in tako pospešujejo razraščanje in krepitev sistemske korupcije.

 

Ne moremo si več zatiskati oči in valiti krivde na prinašalce informacij o sistemski korupciji in mafijski državi. Ne gre za nenaklonjene posameznike, medije in Sloveniji sovražne mednarodne organizacije. Ljubezen do domovine in narodni ponos nam ne smeta preprečevati, da se ne bi soočili z resnico: smo vsestransko sistemsko in globoko skorumpirana država, ki si v celoti zasluži ime mafijska družba. Če si ne bomo priznali te sicer boleče diagnoze, seveda nimamo nobene možnosti za preboj na drugo, višjo raven. Na raven kulture resnicoljubnosti, ki se bo sposobna nenehno soočati s svojimi slabostmi in jih odpravljati. Zdaj jih poniglavo pometamo pod preprogo.

 

Zaradi lagodnosti, zaščite svojih karier in položajev, drobnih privilegijev tako posameznikov kot »naših« ustanov, občin, strok pristajamo na vsesplošno laž in smo tako soodgovorni zanjo. Državo, njeno premoženje in javni denar moramo začeti pojmovati kot najdragocenejše orodje, ki ga imamo na voljo za uveljavljanje naše nacionalne suverenosti, in ne kot plen za ropanje, za pretakanje javnega denarja v zasebne žepe, domače in tuje.

 

Vrnimo državljanskemu pogumu, resnicoljubnosti, medsebojnemu spoštovanju in kulturi vsesplošnega demokratičnega dialoga čast in spoštovanje. Tako bomo vrnili čast in ugled tudi državi. Dokler tega ne bomo storili, se bomo vrteli v krogu, se čedalje bolj prezirali in gospodarsko, družbeno in duhovno propadali.

 

Slovenija bo uspešna, ugledna, bogata in ne prezirana oropana država,

 

1. če bo varovala in razvijala svoji poglavitni prednosti: človeka in okolje;

2. če bo njen poglavitni cilj suveren in odgovoren državljan;

3. če bo vključevalna (solidarna) in ustvarjalna družba;

4. če zgodovine ne bo zlorabljala za razpihovanje sovraštva in izključevanje;

5. če ne bo podlegala in služila lažnim profetom, špekulantom in manipulantom;

6. če bo gradila na svojih izkušnjah in dobrih tujih praksah;

7. če bo v mednarodnem prostoru nastopala suvereno, samozavestno in solidarno.

 

Da bi Slovenija vse to lahko dosegla, mora njen razvoj temeljiti na kulturi in umetnosti, tj. na odličnosti, kritičnem znanju in ustvarjalnosti. Slovenija mora vzpostaviti tak politični sistem, ki bo omogočil izvolitev njenih najboljših hčera in sinov na odgovorna mesta. Trenutno so na ključnih položajih, nam vladajo in nas ropajo komolčarji, lažnivci, prevaranti, tatovi in špekulanti. Medtem pa naši najboljši otroci množično bežijo v emigracijo.

Za razvojni preboj mora Slovenija ohraniti in razvijati:

 

1. vsestranski in močan kulturni sektor;

2. demokratičen, vitek, učinkovit in transparenten politični sistem;

3. neodvisno, učinkovito in kredibilno državo;

4. močno, učinkovito in zato spoštovano pravno državo;

5. javno skrb za zdravje in kakovostno zdravstvo;

6. javno skrb za dvig izobrazbene ravni in kulture in za kakovostno šolstvo;

7. učinkovito in pregledno upravljanje skupne lastnine in gospodarskih družb v javni lasti;

8. vzpodbudno okolje za podjetništvo in drugo ustvarjalno delo;

9. racionalni demokratični dialog kot sredstvo za razreševanje konfliktov interesov in sporov.

Sklicevanjem etabliranih politikov na dolgoletne politične izkušnje nazorno kaže neodgovornost, nekompetentnost in prevarantstvo. Kot da ne vedo, da ravno dolg staž razkriva njihovo odgovornost za propadlo državo. Že to da jasno vedeti, da se ne nameravajo spoprijeti s svojo stvaritvijo, z mafijsko tvorbo, ki so nam jo postavili namesto države. Zagrizeno vztrajajo, dokler je ostalo še kaj plena. Že desetletja prenašajo svoje grehe in njihove posledice na pleča državljanov in se ne zavedajo se, da bodo tudi oni slej kot prej, tako ali drugače polagali račune.

 

Čas je za drugačno politiko in druge ljudi v njej na vseh ravneh! Slovenija bo ščitila šibke (ne le močnih) ali je pa ne bo!

 

NAPOVEDUJEMO, DA BOMO V JULIJU IZZVALI POLITIKO NA JAVNO SOOČENJE O POLITIČNI KULTURI IN KULTURNI POLITIKI!

 

Igor Koršič (koordinator akcijskega odbora)

Jurij Dobrila

Tone Peršak

Alenka Pirjevec

Draga Potočnjak

Veno Taufer

Vlado Žabot

 

(Člani KOKSa : Društvo slovenskih pisateljevSlovenski center PEN,Društvo slovenskih književnih prevajalcevDruštvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije,Sindikat kulture in narave slovenije – Glosa, Društvo likovnih umetnikov Ljubljana, Društvo slovenskih režiserjev, Društvo slovenskih filmskih ustvarjalcev, Združenje dramskih umetnikov Slovenije,Društvo oblikovalcev Slovenije, Društvo glasbenih umetnikov Slovenije, Zveza glasbene mladine Slovenije,  Društvo slovenski filmski producenti, Inštitut za raziskovanje inovativnih umetnosti – IRIU,Slovensko društvo za primerjalno književnost,Kulturni dom v Gorici,Liberalna akademija,Društvo baletnih umetnikov Slovenije, Društvo galeristov in starinarjev Slovenije, Zveza društev arhitektov Slovenije (ZDAS), Društvo arhitektov Ljubljane (DAL), Društvo slovenskega animiranega filma,Društvo slovenskih založnikov,Slovensko arheološko društvo,Inštitut za narodnostna vprašanja,Zveza bibliotekarskih društev Slovenije,Slovensko muzejsko društvo,Kulturno-umetniško društvo Sodobnost International,Kulturno umetniško društvo slovensko komorno gledališče,Združenje slovenskih splošnih knjižnic, Hiša slovenske poezije v Franciji, Kud kentaver,Zveza filmskih snemalcev Slovenije, Kud pero,Društvo Asociacija,Društvo za sodobni ples Slovenijje, Društvo 2000, Društvo za mednarodne kulturne povezave Sinji krog, V. Razred za umetnosti SAZU , Anima Slovenija, Gibanje TRS.)