Protest proti zlorabi parlamenta

PROTEST UPRAVNEGA ODBORA DRUŠTVA SLOVENSKIH PISATELJEV

 

Člani in članici Upravnega odbora DSP odločno protestiramo ob zlorabi preiskovalne komisije, ki se je zgodila dne 19. marca v Državnem zboru Republike Slovenije – hramu slovenske demokracije. Znane politične skupine so pred preiskovalno komisijo poklicale pisatelja Toneta Partljiča na zaslišanje zaradi anonimne prijave suma ekstremističnega delovanja, ki naj bi imel – po definiciji ekstremizma, ki jo je sprejel DZ 4. 2. 2014, celo namen »spreminjanja veljavnega družbenega reda«. Prepričani smo, da je takšno povabilo in da so takšna namigovanja huda politična manipulacija in poskus poslancev, ki so podpisali pobudo na to sramotno zaslišanje, da odvrnejo pozornost od lastnih sprevrženih političnih dejanj v preteklosti. Zaslišanje Toneta Partljiča je pomenilo nezaslišano sramoto za slovenski parlamentarizem, za kar nosita odgovornost tako opozicija kot pozicija. Dobrikanje in celo pokroviteljsko obnašanje zasliševalcev do Toneta Partljiča pa kažeta na njihovo duhovno pritlikavost in poniglavost. UO DSP je tudi ogorčen nad nizko politično, kulturno in jezikovno omiko večine slovenskih poslancev, ki pa si praviloma jemljejo največ besede in s tem slabo vplivajo na kulturno in jezikovno raven vseh Slovencev Predvsem pa je takšno zaslišanje poskus razvrednotenja spontanih ljudskih protestov v minulem obdobju. Proti takšnemu ravnanju, ki spominja na politične procese iz totalitarne preteklosti, in kar bi v razvitih parlamentarnih demokracijah zahtevalo opravičilo predsednika parlamenta, ostro protestiramo in stopamo ob bok pokončni in pogumni drži državljana in pisatelja Toneta Partljiča.

 

Upravni odbor Društva slovenskih pisateljev: Aleš Debeljak, Milan Jesih, Marko Kravos, Feri Lainšček, Vinko Möderndorfer, Tone Peršak, Draga Potočnjak, Ivo Svetina, Veno Taufer (predsednik), Janja Vidmar, Vlado Žabot.

Ljubljana, 24.03.2014.