ZDUS: Pismo ministru za kulturo

                                                                            Ljubljana, 9. 12. 2013

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije

Maistrova 10

1000 ljubljana

Spoštovani gospod minister,  dr. Uroš Grilc!

Združenje dramskih umetnikov Slovenije (ZDUS), strokovno društvo poklicnih ustvarjalcev na področju uprizoritvenih umetnosti, v zadnjih nekaj dneh dobiva neverjetne informacije o ukinjanju ali pa radikalnem znižanju sofinansiranja nekaterih neinstitucionalnih gledališč, oziroma gledaliških skupin. Zato v našem združenju  čutimo dolžnost, da vas opozorimo na te neljube odločitve Komisije za uprizoritvene umetnosti.  S strani naših članov smo namreč obveščeni, da Komisija ni ukinila sofinansiranje kakšnim nepreverjenim in kakovostno vprašljivim zakotnim ali pa izrazito komercialnim skupinam. Ne nikakor!  Odločila se je, da prepreči ali pa zavre delovanje tisih  gedaliških subjektov, ki so se doslej vsak na svoj specifičen  način posvečali ali raziskovanju in razvijanju nadaljnih možnosti sodobnega performansa, ali izpostavljanju v Sloveniji na žalost še zelo marginalizirane  gejevsko lezbične in ženske problematike, ali utrjevanju svojega specifičnega plesnogibalnega izraza, ali pa so se trudili v svoje programe vkomponirati maksimalno razvejano paleto gledaliških smeri in zvrsti, vključno s pedagoškimi segmenti.

Seveda pa moramo poudariti, da so prizadete neinstitucionalne skupine in zavodi ves čas svojega dolgoletnega mukotrpnega delovanja vztrajali pri svojih zastavljenih konceptih in postopoma, skupaj s svojimi številnimi stalnimi ali občasnimi sodelavci (pretežno s statusom samozaposlenih umetnikov!!), gradili svoje specifične izrazne prepoznavne podobe ter tako končno dosegli zaslužen umetniški renome in kot posledico le-tega tudi svoje ciljno občinstvo!

Očitno pa nekaterim tudi medlo sonce ne sme sijati predolgo in zato je potrebno sestaviti Komisijo za uprizoritvene umetnosti, ki (verjetno z izgovorom varčevanja v času svetovne finančne krize) vzpostavi ozka vrata, skozi katera zgoraj omenjeni subjekti (in po vsej verjetnosti še marsikateri) ne smejo stopiti in si pridobiti pravico do skromnega sofinansiranja Ministrstva za kulturo Slovennije. Seznanjeni smo namreč s strani naših članov, da je Komisija za uprizoritvene umettnosti različnim prosilcem poslala obrazložitve, ki so nestrokovne, pavšalne in mestoma žaljive oz. ne izpričujejo dejanskega stanja in posegajo v integriteto prosilcev.  Včasih je Komisija  celo kontradiktorna v svojih ocenah, saj v začetku najprej posamezno skupino opiše zelo uspešno z npr. dobro zasnovanim strateškim načrtom , ali pa z jasno zasnovanim in dobro pripravljenim programom, v nadaljevanju pa se pojavijo splošne fraze češ, da je program premalo celovit v smislu uravnoteženosti posameznih programskih segmentov, ali pa da bi si bilo želeti večji prispevek in dodano vrednost k programski raznolikosti slovenskega uprizoritvenega področja……

Komisija pa ne razloži, kaj je mišljeno s pojmom uravnoteženosti ali pa dodano vrednostjo?! Zato se tudi pojavljajo resni dvomi v strokovno, profesionalno, politično in osebno nepristranskost članov komisije, ki bi morala delovati v interesu angažiranih in požrtvovalnih ustvarjalcev (zlasti samozaposlenih) na pestrem področju upizoritvenih umetnosti

Glede na to, da smo tokrat priče zelo radikalnim rezom na področju neinstitucionalnega uprizoritvenega ustvarjanja, ki lahko povzročijo smrt ali zastoj pomebnih umetniških snovanj, vas, spoštovani gospod minister prosimo, da malo več svojega dragocenega časa posvetite zgoraj opisanemu ukinjanjanju, oziroma zmanšavanju sofinansiranja neinstitucionalnih gledališč in dosežete, da se bo Komisija ponovno lotila svojega dela in v tako različnih skupinah kot so VIA NEGATIVA, ŠKUC GLEDALIŠČE, FLOTA, MINI TEATER in še marsikatera druga skupina,  morda le prepoznala »raznolikosti slovenskega uprizoritvenega področja«.

V primeru, da bo Komisija  kljub utemeljenim pritožbam posameznih prizadetih neinstitucionalnih gledališč in skupin vztrajala pri svojih dosedanjih odločitvah, bo v umetniški srenji prav gotovo prevladalo mnenje, da še vedno živimo v družbi, ki ne priznava drugačnosti in ne prenese pogleda na golo človeško telo!

 

V upanju, da se bo trenutna zagata razpletla v obojestransko zadovoljstvo, vas v imenu Združenja dramskih umetnikov (ZDUS) in njegovih prizadetih članov prav lepo pozdravljam!

 

                                                                          Branko Šturbej,

                                                            predsednik ZDUS