Tiskovka vstajnikov 3. septembra – sporočilo za javnost

Sporočilo za javnost vstajniških gibanj in organizacij
DOVOLJ JE PLENJENJA – VSTAJNIŠKA GIBANJA ENOTNO IN Z JASNO ZAHTEVO
NA ČETRTKOV PROTEST
Danes, 3. septembra 2013, ob 11. uri, je na ploščadi Trga republike, pred Državnim zborom, potekala javna protestna novinarska
konferenca vstajniških gibanj in organizacij. Namen konference je bil izraziti podporo novemu protestnemu shodu, ki bo v četrtek, 5.
septembra, in odpreti ključne dileme upravljanja z državnim premoženjem. Na novinarski konferenci so sodelovali Gibanje VLV,
Odbor za pravično in solidarno družbo ter Solidarnost, Gibanje in stranka za trajnostni razvoj (TRS), Društvo slovenskih pisateljev,
Koordinacija kulturnih kulturnih organizacij Slovenije (KOKS), Delavsko-punkerske univerza ter Iniciativa za demokratični
socializem (DPU, IDS) ter Gibanje SRP. Enotno sporočilo vseh prisotnih skupin je bilo, da je dovolj plenjenja skupnega premoženja
in da podpirajo četrtkov protestni shod, ki ga je sprožilo sporno kadrovanje v državnih podjetjih.
Uroš Lubej (VLV) je povedal, da v Sloveniji ni več demokracije, ampak dobili „pluralizem oligarhij.“ „Soočeni smo z mnoštvom
plenilskih interesnih združb, ki izkoriščajo propadanje slovenskih političnih elit.“ Odgovornost za obrambo skupnega je po mnenju
Lubeja padla na državljanke in državljane.
Marko Golob in dr. Andrej Rus sta opozorila, da „mnoga podjetja, v katerih ima država prevladujoči ali kontrolni delež, delujejo pod
svojim potencialom“. Razlog je v katastrofalnem upravljanju teh podjetij, ki ga skrbi predvsem „zagotavljanje dobro plačanih služb za
strankarske kadre in izčrpavanje denarnega toka podjetij za osebno in strankarsko plenjenje“.
Golob je dodal, da zaradi tega nastaja „izjemna narodnogospodarska škoda, zaostajanje v gospodarskem razvoju, demoralizacija
zaposlenih in erozija splošne poslovne morale v družbi.“ Dr. Rus pa je opozoril, da Slovenija odkrito krši sprejete smernice OECD
glede upravljanja državnih podjetij. „Neverjetna aroganca,  s katero najvišji predstavniki vlade RS teptajo ta načela, pojasnjuje hitro
upadanje ugleda Slovenije v svetu in njeno čedalje manjšo gospodarsko in investicijsko privlačnost.“ Golob in Rus sta med drugim
zahtevala, da se razgali interesne skupine in da se postavijo „jasna merila glede izbora kadrov“. Zavzela sta se tudi za odstop najbolj
odgovornih za to stanje, se pravi uprave in nadzornega sveta Slovenske odškodninske družbe (SOD).
Lara Valič (TRS) je za to, da smo soočeni z mafijskim kadrovanjem, plenjenjem, sistemsko korupcijo in pomanjkanjem demokracije,
obtožila vse stranke, ki so sedele v slovenskem parlamentu v zadnjih dvajsetih letih. Stranke „delujejo v interesu zasebnega kapitala,
ki se neovirano prenaša tudi v davčne oaze“. „Kot državljanke in državljani naše države smo soodgovorni za stanje, vsekakor pa
imamo pravico in dolžnost zahtevati odgovornost od vseh tistih, ki upravljajo z našo državo v našem imenu,“ je še