Društvo slovenskih pisateljev proti razprodaji

IZJAVA DSP PROTI RAZPRODAJI

 

Društvo slovenskih pisateljev poziva Vlado in Državni zbor Republike Slovenije, da prekličeta lani sprejeti sklep o prodaji podjetij v državni lasti. Umik države iz podjetij nikakor ne sme pomeniti, da se uspešna podjetja prodajajo tujim državam ali podjetjem, katerih solastnik je druga država, s čimer se prodaja naša suverenost. Dolžnost vlade je, da omogoči takšno upravljanje podjetij, da bodo lahko ustvarjala nova delovna mesta, sofinancirala nove investicije in tako zagotovila ponovno gospodarsko rast, ki je pogoj socialnega miru in stabilnost naše družbe. S tem bo ohranjena gospodarska suverenost Slovenije, ki je pogoj naše državne suverenosti in nacionalne samozavesti. Slovenska kultura, temelj naše samobitnosti, lahko ohranja in gradi svoj pomen in moč, identiteto in neodvisnost le v suvereni državi, ki je ni brez močnega gospodarstva, kot je tudi ni brez slovenskega jezika. To so resnične prioritete, ki jih morata zagotoviti vlada in Državni zbor Republike Slovenije.

 

Upravni odbor Društva slovenskih pisateljev

 

Ljubljana, 10. januarja 2015.