Za privatizacijo gre!

Nemški liberalec Wolfgang Klinz je ocenil, da je Čufer v krajšem nastopnem govoru prikazal Slovenije pozitivno. Toda: pravi položaj da je kritičen, pravzaprav alarmanten. Omenil je, da se o privatizaciji le veliko govori in da je v javnem sektorju veliko preveč zaposlenih. Ministra je vprašal, ali bo Slovenija zaprosila za pomoč iz kriznega sklada ESM. (Delo, 09. 07. 2013)

*  *  *

Nemški liberalec s svojim pokroviteljskim slogom pove vse o odnosih znotraj EU. Govori resnico, ko pove, da gre  zgolj za privatizacijo. Laže o  preveliki zaposlenosti v slovenskem javnem sektorju, ki je po vseh podatkih, tudi OECD-jevih,  primerljiv z primerljivimi članicami te organizacije. Slovenija mora nujno  pripraviti scenarij za izhod iz evrocone.