Izjava za javnost o volilni zakonodaji

Vlada Republike Slovenije 20. junija organizira javno tribuno o volilni zakonodaji z naslovom “Ali slišim svoj glas v parlamentarnih klopeh?”. Vstajniško gibanje sporoča, da je predpogoj za kakšnokoli sodelovanje na kakršnihkoli  posvetih, ki jih organizira vlada RS, da vlada brezpogojno izpolni vse zahteve GRECA (mednarodna orghanizacija za boj proti korupciji) glede transparentnosti financiranja političnih strank.V svojem, že drugem poročilu, je GRECO kot posebej zaskrbljujoče označil neizpolnjevanje priporočil na področju transparentnosti financiranja političnih strank, med drugim nezadostno javnost celotnih poročil političnih strank o financiranju njihovih aktivnosti, nezadosten pregled in nadzor nad vrstami in višinami prihodkov ter odhodkov, tudi donacij ter posojil, pomanjkljivo razkritje donatorjev, pomanjkanje učinkovitih pristojnosti in kapacitet nadzornih organov, nezadostne sankcije za kršitve itd.
KOKS
DSP
TRS
VLV