Wittgenstein o kakovosti

Kaj je kakovostno v Beethovnovi sonati? Niz not? Ne, končno je zgolj eden nizov med mnogimi. V resnici bi šel tako daleč, da tudi čustva, ki jih je imel Beetehoven,  ko je komponiral to sonato niso bila bolj kakovostna kot katerakoli čustva.  In dejstvo, da so bila izbrana pomeni prav tako malo za trditev, da je stvar kakovostna sama v sebi.

Ali je kakovost posebno stanje zavesti? Ali je oblika, ki se nanaša na takšne ali drugačne podatke v zavesti? Trdil bi, da bi vse, kar bi mi bilo povedano, zavrnil, in to ne zato ker bi razlaga bila lažna, ampak zato, ker bi bila razlaga. 

Če bi mi povedali karkoli, kar bi bila teorija, bi rekel Ne, ne! To me ne zanima. Tudi če bi bila ta teorija resnična, me ne bi zanimala – ne bi bila natančno tista stvar, katero sem iskal.

Kaj je etično se ne da učiti. Če bi lahko razložil bistvo etike samo teoretičnimi sredstvi, potem bi bilo tisto, kar je etično, brez vsakršne vrednosti.

Na koncu predavanja o etiki sem govoril v prvi osebi.  Mislim, da je to nekaj, kar je zelo bistveno.  Tu ni kaj dodati; vse kar lahko storim je da stopim naprej kot posameznik in spregovorim v prvi osebi.

Zame je teorija brez vrednosti. Teorija mi ne da ničesar.

 

Ludwig Wittgenstein and the Vienna Circle, converstaions recorded by Friedrich Waismann